விசாரணைbg

நடவடிக்கை எடுங்கள்: வண்ணத்துப்பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதால், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் ஆபத்தான பூச்சிக்கொல்லிகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.

ஐரோப்பாவில் சமீபத்திய தடைகள் பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாடு மற்றும் தேனீக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதைப் பற்றிய கவலைகள் அதிகரித்து வருகின்றன.சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் தேனீக்களுக்கு அதிக நச்சுத்தன்மையுள்ள 70க்கும் மேற்பட்ட பூச்சிக்கொல்லிகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது.தேனீ இறப்பு மற்றும் மகரந்தச் சேர்க்கை குறைவு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய பூச்சிக்கொல்லிகளின் முக்கிய வகைகள் இங்கே உள்ளன.
நியோனிகோட்டினாய்டுகள் நியோனிகோட்டினாய்டுகள் (நியோனிக்ஸ்) என்பது பூச்சிக்கொல்லிகளின் ஒரு வகை ஆகும், அதன் பொதுவான செயல்பாட்டின் செயல்பாட்டின் பொதுவான வழிமுறை பூச்சிகளின் மைய நரம்பு மண்டலத்தைத் தாக்குகிறது, இதனால் பக்கவாதம் மற்றும் மரணம் ஏற்படுகிறது.சிகிச்சை செய்யப்பட்ட தாவரங்களின் மகரந்தம் மற்றும் தேன் ஆகியவற்றில் நியோனிகோட்டினாய்டு எச்சங்கள் குவிந்து, மகரந்தச் சேர்க்கையாளர்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது.இதன் காரணமாகவும் அவற்றின் பரவலான பயன்பாடு காரணமாகவும், மகரந்தச் சேர்க்கை குறைவதில் நியோனிகோட்டினாய்டுகள் குறிப்பிடத்தக்க பங்கு வகிக்கின்றன என்ற தீவிர கவலைகள் உள்ளன.
நியோனிகோடினாய்டு பூச்சிக்கொல்லிகள் சுற்றுச்சூழலில் நிலைத்து நிற்கின்றன, மேலும் விதை சிகிச்சையாகப் பயன்படுத்தப்படும் போது, ​​மகரந்தம் மற்றும் தேன் எச்சங்களுக்கு மாற்றப்படும்.ஒரு பாட்டுப் பறவையைக் கொல்ல ஒரு விதை போதும்.இந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் நீர்வழிகளை மாசுபடுத்தும் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு அதிக நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்தும்.நியோனிகோடினாய்டு பூச்சிக்கொல்லிகளின் வழக்கு, தற்போதைய பூச்சிக்கொல்லி பதிவு செயல்முறைகள் மற்றும் இடர் மதிப்பீட்டு முறைகள் ஆகியவற்றில் இரண்டு முக்கிய சிக்கல்களை விளக்குகிறது: சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிக்கு முரணான தொழில்துறை நிதியுதவி அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் தற்போதைய இடர் மதிப்பீட்டு செயல்முறைகளின் பற்றாக்குறை. பூச்சிக்கொல்லிகள்.
Sulfoxaflor முதன்முதலில் 2013 இல் பதிவு செய்யப்பட்டது மற்றும் பல சர்ச்சைகளை உருவாக்கியது.Suloxaflor என்பது நியோனிகோடினாய்டு பூச்சிக்கொல்லிகளைப் போன்ற இரசாயன பண்புகளைக் கொண்ட ஒரு புதிய வகை சல்பெனிமைடு பூச்சிக்கொல்லியாகும்.நீதிமன்றத்தின் முடிவைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் (EPA) 2016 இல் சல்பெனாமைடை மறுபதிவு செய்தது, தேனீக்களின் வெளிப்பாட்டைக் குறைக்க அதன் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தியது.ஆனால் இது பயன்பாட்டின் தளங்களைக் குறைத்து, பயன்பாட்டின் நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்தினாலும், சல்போக்ஸஃப்ளோரின் முறையான நச்சுத்தன்மை, இந்த நடவடிக்கைகள் இந்த இரசாயனத்தின் பயன்பாட்டை போதுமான அளவு அகற்றாது என்பதை உறுதி செய்கிறது.பைரித்ராய்டுகள் தேனீக்களின் கற்றல் மற்றும் உணவு தேடும் நடத்தையையும் பாதிக்கின்றன.பைரெத்ராய்டுகள் பெரும்பாலும் தேனீ இறப்புடன் தொடர்புடையவை மற்றும் தேனீக்களின் கருவுறுதலைக் கணிசமாகக் குறைப்பதாகவும், தேனீக்கள் பெரியவர்களாக உருவாகும் விகிதத்தைக் குறைப்பதாகவும், அவற்றின் முதிர்ச்சியற்ற காலத்தை நீட்டிப்பதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.பைரெத்ராய்டுகள் மகரந்தத்தில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன.பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பைரித்ராய்டுகளில் பைஃபென்த்ரின், டெல்டாமெத்ரின், சைபர்மெத்ரின், ஃபெனெத்ரின் மற்றும் பெர்மெத்ரின் ஆகியவை அடங்கும்.உட்புற மற்றும் புல்வெளி பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டுக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஃபிப்ரோனில் என்பது பூச்சிகளுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மையுள்ள ஒரு பூச்சிக்கொல்லியாகும்.இது மிதமான நச்சுத்தன்மை கொண்டது மற்றும் ஹார்மோன் தொந்தரவுகள், தைராய்டு புற்றுநோய், நியூரோடாக்சிசிட்டி மற்றும் இனப்பெருக்க விளைவுகளுடன் தொடர்புடையது.ஃபிப்ரோனில் தேனீக்களின் நடத்தை செயல்பாடு மற்றும் கற்றல் திறன்களைக் குறைப்பதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.ஆர்கனோபாஸ்பேட்ஸ்.மாலத்தியான் மற்றும் ஸ்பைக்கனார்ட் போன்ற ஆர்கனோபாஸ்பேட்டுகள் கொசுக் கட்டுப்பாட்டு திட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் தேனீக்களை ஆபத்தில் ஆழ்த்தலாம்.இரண்டும் தேனீக்கள் மற்றும் இலக்கு அல்லாத பிற உயிரினங்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவை, மேலும் மிகக் குறைந்த நச்சுத்தன்மை ஸ்ப்ரேக்களால் தேனீ இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.கொசு தெளித்தபின் தாவரங்கள் மற்றும் பிற பரப்புகளில் எஞ்சியிருக்கும் எச்சங்கள் மூலம் தேனீக்கள் இந்த பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு மறைமுகமாக வெளிப்படும்.மகரந்தம், மெழுகு மற்றும் தேனில் எச்சங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.


இடுகை நேரம்: செப்-12-2023