விசாரணைbg

முக்கிய பருத்தி நோய்கள் மற்றும் பூச்சிகள் மற்றும் அவற்றின் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு (1)

一,புசாரியம் வாடல்

பருத்தி Fusarium வாடல்

 பாதிப்பின் அறிகுறிகள்:

 பருத்தி புசாரியம் வாடல்நாற்றுகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஏற்படலாம், துளிர்ப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் அதிக நிகழ்வுகள் ஏற்படும்.இதை 5 வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்:

1. மஞ்சள் ரெட்டிகுலேட்டட் வகை: நோயுற்ற தாவரத்தின் இலை நரம்புகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறும், மீசோபில் பச்சை நிறமாக இருக்கும், மேலும் சில அல்லது பெரும்பாலான இலைகள் மஞ்சள் நிற வலையமைப்புடன் தோன்றும், படிப்படியாக சுருங்கி காய்ந்துவிடும்;

2. மஞ்சள் நிற வகை: இலை விளிம்புகளின் உள்ளூர் அல்லது பெரிய பகுதிகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி, சுருங்கி உலர்ந்து போகும்;

3. ஊதா சிவப்பு வகை: இலைகளின் உள்ளூர் அல்லது பெரிய பகுதிகள் ஊதா சிவப்பு நிறமாக மாறும், மேலும் இலைகளின் நரம்புகளும் ஊதா சிவப்பு நிறத்தில், வாடி மற்றும் வாடிவிடும்;

4. பச்சை வாடிய வகை: இலைகள் திடீரென்று நீரை இழக்கின்றன, இலைகளின் நிறம் சற்று கரும் பச்சை நிறமாக மாறும், இலைகள் மென்மையாகவும் மெல்லியதாகவும் மாறும், முழு தாவரமும் பச்சை மற்றும் உலர்ந்து இறந்துவிடும், ஆனால் இலைகள் பொதுவாக உதிராது, மற்றும் இலைக்காம்புகள் வளைந்திருக்கும்;

5. சுருங்கும் வகை: 5-7 உண்மையான இலைகள் இருக்கும் போது, ​​நோயுற்ற தாவரத்தின் மேல் இலைகளில் பெரும்பாலானவை சுருங்கி, சிதைந்து, கரும் பச்சை நிறத்தில், குறுகலான இடைக்கணுக்களுடன், ஆரோக்கியமான தாவரங்களை விடக் குறைவாக இருக்கும், பொதுவாக இறக்காது, மற்றும் சைலேம் நோயுற்ற தாவரத்தின் வேர் மற்றும் தண்டு பகுதி கருப்பு பழுப்பு நிறமாக மாறும்.

 நோய்க்கிருமி உருவாக்கம் முறை:

 பருத்தி வாடல் நோய்க்கிருமி முக்கியமாக நோயுற்ற தாவர விதைகள், நோயுற்ற தாவர எச்சங்கள், மண் மற்றும் உரம் ஆகியவற்றில் அதிக குளிர்காலத்தை ஏற்படுத்துகிறது.அசுத்தமான விதைகளின் போக்குவரத்து புதிய நோய் பகுதிகளுக்கு முக்கிய காரணமாகும், மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பருத்தி வயல்களில் சாகுபடி, மேலாண்மை மற்றும் நீர்ப்பாசனம் போன்ற விவசாய நடவடிக்கைகள் நெருக்கமான பரவலுக்கு முக்கிய காரணிகளாகும்.நோய்க்கிருமி வித்திகள் அதிக ஈரப்பதத்தின் போது நோயுற்ற தாவரங்களின் வேர்கள், தண்டுகள், இலைகள், ஓடுகள் போன்றவற்றில் வளரும், அவை காற்றோட்டம் மற்றும் மழையுடன் பரவி, சுற்றியுள்ள ஆரோக்கியமான தாவரங்களை பாதிக்கலாம்.

பருத்தியின் நிகழ்வு புசாரியம் வாடல்வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது.பொதுவாக, இந்நோய் சுமார் 20℃ மண்ணின் வெப்பநிலையில் தொடங்கி, மண்ணின் வெப்பநிலை 25℃ -28℃ வரை உயரும்போது உச்சத்தை அடைகிறது;மழைக்காலம் அல்லது மழைக்காலத்தில் கோடையில், நோய் தீவிரமானது;தாழ்வான நிலப்பரப்பு, கனமான மண், கார மண், மோசமான வடிகால், நைட்ரஜன் உரமிடுதல் மற்றும் விரிவான சாகுபடி ஆகியவற்றைக் கொண்ட பருத்தி வயல்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றன.

இரசாயன தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு:

1. விதைப்பதற்கு முன், 40% கார்பன்டாசிம் • பென்டாக்ளோரோனிட்ரோபென்சீன், 50% மெத்தில் சல்பர் • திரம் 500 மடங்கு கரைசல் மண்ணை கிருமி நீக்கம் செய்ய பயன்படுத்தவும்;

2. நோயின் தொடக்கத்தில், வேர்களுக்கு 40% கார்பன்டாசிம் • பென்டாக்ளோரோனிட்ரோபென்சீன், 50% மெத்தில்சல்பைட் • திரம் 600-800 மடங்கு கரைசல் தெளிப்பு அல்லது 500 மடங்கு கரைசல் அல்லது 50% திரம் 600-800 மடங்கு கரைசல், 808% மான்கோசெப் -1000 மடங்கு தீர்வு, குறிப்பிடத்தக்க கட்டுப்பாட்டு விளைவுடன்;

3. அதிக நோயுற்ற வயல்களுக்கு, அதே நேரத்தில், 0.2% பொட்டாசியம் டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் கரைசல் மற்றும் 1% யூரியா கரைசல் ஒவ்வொரு 5-7 நாட்களுக்கும் 2-3 முறை தொடர்ந்து இலைத் தெளிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.நோய் தடுப்பு விளைவு மிகவும் வெளிப்படையானது.

 

二,பருத்தி வெர்டிசிலியம் வில்ட்

பருத்தி வெர்டிசிலியம் வாடல்

பாதிப்பின் அறிகுறிகள்:

வயலில் துளிர்ப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் நோய் வரத் தொடங்குகிறது, நோயுற்ற இலைகளின் விளிம்புகள் தண்ணீரை இழந்து வாடிவிடும்.இலை நரம்புகளுக்கு இடையே உள்ள மீசோபில் மீது ஒழுங்கற்ற மஞ்சள் திட்டுகள் தோன்றும், படிப்படியாக இலை நரம்புகளில் உள்ள திட்டுகள் போல பச்சை உள்ளங்கையில் விரிவடைந்து, தர்பூசணி தோல்களை ஒத்திருக்கும்.நடுத்தர மற்றும் கீழ் இலைகள் படிப்படியாக மேல் பகுதியை நோக்கி வளரும், இலைகள் விழும் அல்லது பகுதி விழும்.நோயுற்ற தாவரமானது ஆரோக்கியமான தாவரத்தை விட சற்று குறைவாக இருக்கும்.கோடை மற்றும் மழைக்காலம் அல்லது வெள்ளப் பாசனத்தில் நீண்ட வறட்சிக்குப் பிறகு, இலைகள் திடீரென வாடி, கொதிக்கும் நீரில் வெந்து, பின்னர் உதிர்ந்துவிடும், இது கடுமையான வாடல் வகை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இரசாயன தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு:

1. நோய் எதிர்ப்பு ரகங்களை தேர்ந்தெடுத்து சுழற்சி மற்றும் பயிர் சுழற்சியை செயல்படுத்துதல்.வட பருத்திப் பகுதியில், கோதுமை, சோளம் மற்றும் பருத்தி சுழற்சியைப் பயன்படுத்தி நோய் தாக்கத்தைக் குறைக்கலாம்;சுஜி ஆன் போன்ற வளர்ச்சி சீராக்கிகளை மொட்டு மற்றும் காய்ப்பு நிலைகளில் சரியான நேரத்தில் தெளிப்பதன் மூலம் வெர்டிசிலியம் வாடல் ஏற்படுவதைத் தடுக்கலாம்.

2. ஆரம்ப கட்டத்தில், 80% மான்கோசெப், 50% திரம், 50% மெத்தம்பேட்டமைன், திரம் மற்றும் பிற முகவர்கள் 600-800 முறை திரவத்துடன் 5-7 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தொடர்ந்து மூன்று முறை தெளிக்கப்பட்டது. பருத்தி வெர்டிசிலியம் வாடல் நோய் தடுப்பு.

 

三,பருத்தி வெர்டிசிலியம் வில்ட் மற்றும் ஃபுசாரியம் வில்ட் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடுகள்

 

1. வெர்டிசிலியம் வாடல் தாமதமாகத் தோன்றும் மற்றும் மொட்டு நிலையில் மட்டுமே ஏற்படத் தொடங்குகிறது;புசேரியம் வாடல் நாற்று நிலையின் போது கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தும், அதே நேரத்தில் மொட்டு நிலை நோயின் உச்ச கட்டமாகும்.

2. வெர்டிசிலியம் வாடல் பெரும்பாலும் கீழ் இலைகளிலிருந்து தொடங்குகிறது, அதே சமயம் ஃபுசேரியம் வாடல் பெரும்பாலும் மேலிருந்து கீழாகத் தொடங்குகிறது.

3. வெர்டிசிலியம் வாடல் மீசோபில் மஞ்சள் நிறத்தையும், ஃபுசாரியம் வாடல் நரம்புகளில் மஞ்சள் நிறத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.

4. வெர்டிசிலியம் வில்ட் லேசான குள்ளத்தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது, அதே சமயம் ஃபுசாரியம் வாடல் தாவர வகையை குள்ளமாகவும், இடைக்கணுக்களைக் குறைவாகவும் ஏற்படுத்துகிறது;

5. தண்டு வெட்டப்பட்ட பிறகு, வாஸ்குலர் மூட்டையான வெர்டிசிலியம் வில்ட் வெளிர் பழுப்பு நிறத்திலும், ஃபுசாரியம் வில்ட் அடர் பழுப்பு நிறத்திலும் இருக்கும்.


இடுகை நேரம்: செப்-14-2023