விசாரணைbg

பூச்சிக்கொல்லிகளின் வெவ்வேறு வடிவங்களில் உள்ள வேறுபாடுகள்

பூச்சிக்கொல்லி மூலப்பொருட்கள் பல்வேறு வடிவங்கள், கலவைகள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளுடன் மருந்தளவு வடிவங்களை உருவாக்க செயலாக்கப்படுகின்றன.ஒவ்வொரு டோஸ் படிவமும் வெவ்வேறு கூறுகளைக் கொண்ட சூத்திரங்களுடன் வடிவமைக்கப்படலாம்.சீனாவில் தற்போது 61 பூச்சிக்கொல்லி கலவைகள் உள்ளன, 10க்கும் மேற்பட்டவை பொதுவாக விவசாய உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, முக்கியமாக சஸ்பென்ஷன் செறிவு (SC), குழம்பாக்கக்கூடிய செறிவு (EC), ஈரமான தூள் (WP), துகள்கள் (GR) போன்றவை.

உயிரியல் செயல்பாடு, சுற்றுச்சூழல் நச்சுத்தன்மை அல்லது சுற்றுச்சூழல் நடத்தை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், ஒரே பூச்சிக்கொல்லி செயலில் உள்ள மூலப்பொருளின் வெவ்வேறு அளவு வடிவங்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் இருப்பதாக ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது.வாய்வழி, தோல், சுவாசம் மற்றும் பிற வெளிப்பாடு பாதைகள் வழியாக மனித உடலுக்குள் நுழையும் ஒரே பூச்சிக்கொல்லியின் வெவ்வேறு சூத்திரங்களால் ஏற்படும் வெளிப்பாடு அபாயங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் உள்ளன.இந்த கட்டுரை உள்நாட்டிலும் சர்வதேச அளவிலும் ஆராய்ச்சி முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு பூச்சிக்கொல்லி சூத்திரங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளின் தற்போதைய நிலைமையை விரிவாக பகுப்பாய்வு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

பல்வேறு பூச்சிக்கொல்லி கலவைகளின் உயிரியல் செயல்பாட்டில் உள்ள வேறுபாடுகள்:

1. பூச்சிக்கொல்லி சேர்க்கைகள் மற்றும் அவற்றின் இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகள் பல்வேறு பூச்சிக்கொல்லி கலவைகளின் உயிரியல் செயல்பாடு வேறுபாடுகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகளாகும்.அதே தெளிப்பு தயாரிப்பிற்கு, பூச்சிக்கொல்லி கரைசலின் இயற்பியல் பண்புகள், ஈரத்தன்மை, ஒட்டுதல், பரவும் பகுதி போன்றவை, பொருத்தமான பீப்பாய் கலவை சேர்க்கைகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் மேம்படுத்தலாம், இதனால் பூச்சிக்கொல்லி கரைசலின் படிவு அளவை அதிகரிக்கும்.

2. வெவ்வேறு பூச்சிக்கொல்லி கலவைகளின் உயிரியல் செயல்பாடுகளில் உள்ள வேறுபாடுகளுக்கு வெவ்வேறு பயன்பாட்டு முறைகளும் ஒரு காரணமாகும்.வெவ்வேறு பூச்சிக்கொல்லி சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்திய பிறகு, திரவத்திற்கும் இலைகளுக்கும் இடையிலான கிடைமட்ட தொடர்பு கோணம் பூச்சிக்கொல்லியின் ஈரமாக்கும் மற்றும் பரவும் பண்புகளுடன் எதிர்மறையாக தொடர்புடையது.

3. பூச்சிக்கொல்லி கலவைகளில் செயலில் உள்ள மூலப்பொருள்களின் பரவல் அதிகமாக இருப்பதால், உயிரினங்களுக்கு அவற்றின் ஊடுருவல் வலுவாகவும், அவற்றின் இலக்கு செயல்பாடு அதிகமாகவும் இருப்பதாக ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது.

4. பூச்சிக்கொல்லி சூத்திரங்களுக்கான பல்வேறு செயலாக்க செயல்முறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் சூத்திரங்களுக்கு இடையே உயிரியல் செயல்பாட்டில் வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.வழக்கமான மருந்தளவு வடிவங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​பூச்சிக்கொல்லி நுண்ணுயிர் உறைதல் வெளிப்புற சூழலுக்கு வெளிப்படும் போது பூச்சிக்கொல்லிகளின் ஆவியாகும் மற்றும் சிதைவதால் ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைக்கலாம், இதனால் பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாட்டின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி நச்சுத்தன்மையைக் குறைக்கிறது.

 

பல்வேறு பூச்சிக்கொல்லி சூத்திரங்களுக்கிடையில் சுற்றுச்சூழல் நடத்தை வேறுபாடுகள்:

அதே பூச்சிக்கொல்லியின் வெவ்வேறு சூத்திரங்களுக்கு இடையே சுற்றுச்சூழல் நடத்தையில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் உள்ளன, இது பூச்சிக்கொல்லி உருவாக்கத்தில் சேர்க்கைகளின் வகைகள் மற்றும் செயல்முறைகளுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையது.முதலாவதாக, பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாட்டை மேம்படுத்துவது பல்வேறு பூச்சிக்கொல்லி கலவைகளின் சூழலியல் வெளிப்பாடு அபாயத்தைக் குறைக்கும்.உதாரணமாக, எண்ணெய் அடிப்படையிலான கரைப்பான்கள், குறிப்பாக கனிம எண்ணெய்கள், சூத்திரங்களில், இலக்கு மேற்பரப்பின் கவரேஜ் பகுதியை அதிகரிக்கலாம், இதனால் பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாட்டைக் குறைக்கலாம்.

 


இடுகை நேரம்: செப்-05-2023